Hello

diz sajt iz proprty of martin kocisek

neviem síce ako si sa sem dostal ale vitaj.

Zem pradávnych sĺnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno niet Zem pradávnych sĺnk nepoznáš jej žalospev more nevydá viac ten svet Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky v nehybnom tieni rias a milenci sú si v tej hĺbke ďalekí s rukou sa míňa vlasp

Len more cez brány čias ženie na brehy stĺpy vĺn more cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn

Zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb tam hlboko niet kam ujsť zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb hľadajú klúč od úst Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni rias čas zostal tu stáť očami hviezd sa díva svet v tej hĺbke je niečo z nás

Len more cez brány čias ženie na brehy stĺpy vĺn more cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn

Zem pradávnych sĺnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno niet Zem pradávnych sĺnk nepoznáš jej žalospev more nevydá viac ten svet Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky v nehybnom tieni rias a milenci sú si v tej hĺbke ďalekí s rukou sa míňa vlas

Len more cez brány čias ženie na brehy stĺpy vĺn more cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn

Nepovie nám však viac kde mŕtvi v ňom bývajú nepovie nám však viac čo mestá v ňom skrývajú

Nepovie nám však viac čo mestá v ňom skrývajú